Питання вступу на навчання до закладів вищої освіти

          Питання вступу на навчання до закладів вищої освіти регламентується наказами Міністерства освіти і науки України від 13.10.2018 № 1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» та № 1377 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році».

         Цими документами передбачено спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (зарахування за співбесідою та участь у конкурсному відборі за іспитами та/або за квотою-1). Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням є зарахування за результатами співбесіди, переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування.

 

         Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту».

 

         Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений вищим навчальним закладом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі особи, визнані учасниками бойових дій, у тому числі й ті, хто проходить військову службу (крім строкової служби).

         Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1, якщо вони в заяві не зазначали, що претендують на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. Також проходять вступні випробування особи, звільнені з військової служби після 30 листопада 2018 року.

                Квота-1 – визначена частина максимального обсягу державного замовлення, яка може бути використана для прийому вступників за вступними іспитами (10% від максимального обсягу державного замовлення). Сюди ж входять діти-сироти та ті, хто не складав ЗНО за станом здоров’я.

         Для реалізації права на вступ за співбесідою, вступними іспитами та квотою-1 вступники подають заяви тільки в паперовій формі.

 

         Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі і не були зараховані за державним замовленням, мають право брати участь в конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

Умовами прийому передбачено переведення на вакантні місця державного замовлення. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування, діти з сімей загиблих, тих, які пропали безвісти, та діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО, діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення.

 

Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування:

  1. діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  2. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти і не були зараховані на місця державного замовлення.

 

Під час подання заяви слід зазначити «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням».

У бланку заяви слід ставити відмітку у графі «маю право на спеціальні умови вступу».

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від 14 травня 2015 року № 425 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».

Державна цільова підтримка надається у вигляді:

1) повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів

2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої та професійно-технічної освіти;

3) соціальної стипендії – для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою;

4) безоплатного забезпечення підручниками – за рахунок бібліотечного фонду відповідного навчального закладу;

5) безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

6) безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою – для осіб, які навчаються за денною формою.

Відповідно до Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975, державна цільова підтримка учасникам АТО та їх дітям у вигляді повної оплати за навчання для здобуття вищої освіти за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів надається в разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов і правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства) на відповідний рік. Надання державної цільової підтримки щодо повної оплати студентам, зарахованим на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, не передбачено.

 

Виплата соціальних стипендій регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів». Зокрема, право на соціальні стипендії мають студенти із числа осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх діти (до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»; діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення,контузії чи каліцтва, отриманих у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також унаслідок захворювання, одержаного в районі проведення АТО (до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років); діти, один з батьків яких загинув під час акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років).

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до вищого навчального закладу із заявою, де зазначають такі відомості:

прізвище, ім’я по батькові;

число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додають копії таких документів: паспорта, свідоцтва про народження дитини, ідентифікаційного коду, студентського квитка, а також інші документи, передбачені законодавством про соціальні стипендії. Розмір соціальної стипендії для студентів технікумів, коледжів – 890 гривень, для студентів університетів – 1180 гривень

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *