ПОЛОЖЕННЯ про систему відеоспостереження

ПОЛОЖЕННЯ про систему відеоспостереження в  приміщенні  КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції  та членів їх сімей» СМР

І. Загальні положення

 Положення про систему відеоспостереження в приміщенні КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» СМР  (далі – Положення) визначає порядок організації та використання системи відеоспостереження в  приміщенні  КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» СМР (м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165/71) (далі – Центр).

Положення визначає порядок проведення відеоспостереження в Центрі та визначає мету і завдання Системи відеоспостереження, способи його здійснення, порядок встановлення, доступ до записів, їх збереження, а також відповідальність за використання відповідної апаратури, функціонування й технічне обслуговування Системи відеоспостереження.

 1. Система відеоспостереження є власністю Центру і фінансується за його рахунок.
 2. Застосування Системи відеоспостереження здійснюється з урахуванням вимог Конституції України, законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».
 3. Норми цього Положення поширюються на працівників Центру та Отримувачів послуг Центру.

Положення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті  КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» СМР.

ІІ. Мета і завдання Системи відеоспостереження.

Об’єкти контролю

 1. Відеоспостереження в Центрі проводиться відкрито.
 2. Відеоконтроль здійснюється з метою:

– підвищення ефективності забезпечення режиму безпеки;

– об’єктивної фіксації подій;

– виявлення нетипових ситуацій у зоні здійснення відеоконтролю;

– контролю в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його неможливо.

 1. Завданнями Системи відеоспостереження є:

1) фіксація для об’єктивної оцінки при виникненні конфліктних ситуацій між працівниками Центру та відвідувачами;

2) недопущення шкоди майну Центру, мінімізації матеріальних збитків в умовах дії дестабілізуючих факторів.

 1. Об’єктами Системи відеоспостереження є:

– коридор (камера № 7);

– зал ЛФК (камера №9);

– по периментру Центру (камера № 1,2,3,4,5,6,8).

ІІІ. Режим Системи відео спостереження 

 1. Працівники Центру та інші особи, що потрапляють до зони видимості камер спостереження, інформуються про ведення відеоконтролю шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень.
 2. Відповідальним за організацію роботи Системи відеоспостереження є завідувач господарства, який здійснює контроль за діяльністю, та у випадку необхідності технічних несправностей повідомляє директора Центру про необхідність звернення до відповідних організацій для усунення даних несправностей.
 3. Запис ведеться постійно.
 4. Запис відеоспостереження зводиться на цифровий відеореєстратор. За допомогою програмного забезпечення, встановленого на відповідному комп’ютері, здійснюється вивід зображення на монітор та запис відеосигналу з камер на жорсткий диск.
 5. Максимальний термін часу, протягом якого зберігається запис на носіях, становить два тижні (відповідно до технічних можливостей відеозаписуючого просторою).
 6. У разі фіксації нестандартної ситуації, за вказівкою директора, заступника директора відеозапис може зберігатись до спеціальної вказівки щодо його знищення.
 7. Перегляд записаних відеоданих повинен здійснюватись у зоні обмеженого доступу та унеможливлювати присутність сторонніх осіб.
 8. Доступ до записів Системи відеоспостереження Центру має директор та заступник директора.
 9. Питання про передачу відеозапису вирішується директором Центру, за наявності обов’язкової згоди працівників закладу, які на ній знаходяться, відповідно до чинного законодавства України.
 10. Передача відеозаписів з камер відеоспостереження третій стороні, без згоди працівників, які на них знаходяться, допускається лише у випадках, визначених чинним законодавством.
 11. Особи, які мають доступ до даних Системи відеоспостереження несуть персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження відеоматеріалів із Системи відеоспостереження.
 12. Особи, винні у порушенні режиму доступу до відеозаписів та конфіденційності відеозаписів, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
 1. Захист персональних даних при використанні Системи відеоспостереження 
 1. Обробка та зберігання даних отриманих в результаті діяльності Системи відеоспостереження здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних».